Sistem inteligent mobil de conversie a resurselor proprii si de optimizare a consumului de energie pentru producatori cu potential ridicat de poluare – SyCON

Titlu proiect:

Sistem inteligent mobil de conversie a resurselor proprii si de optimizare a consumului de energie pentru producatori cu potential ridicat de poluare – SyCON

 

SMIS 121404

 

Programul Operațional Competitivitate

 

Axa Prioritară:

Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor

 

Cod apel:

POC/163/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitați, în scopul inovarii de procese si de produse în sectoarele economice care prezinta potențial de crestere

 

Contract de finanțare nr. 258 din 15.06.2020

 

Beneficiari: AUDIT IT&C SRL, UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Obiectivele proiectului:

Obiectiv General

Scopul proiectului il reprezinta dezvoltarea unei solutii mobile inovative de conversie a energiei prin gazeificarea deseurilor rezultate din activitatile fermelor si crescatoriilor avicole si porcine. Aceasta solutie va putea oferi o predictie a cantitatii de energie aflata la client prin dezvoltarea unui pachet software analiza si va genera, in mod flexibil in urma conversiei, fie energie termica, fie energie electrica.

Prototipul SyCON va permite estimarea nivelului de resurse disponibile din deseuri si va putea furniza la cerere, prin conversie, fie energie termica fie electrica. Se va dezvolta un produs software de analiza si predictie a cantitatii de resurse energetice aflate in deseurile ce vor fi procesate. Acest produs software va tine cont de caracteristicile testate ale deseurilor, obtinute de la senzorii de la intrarea gazeificatorului.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Proiectarea, realizarea si testarea unui prototip de laborator, in colaborare cu Universitatea Politehnica Bucuresti, intr-o perioada de 24 luni, in cadrul etapei de Cercetare industriala.
 2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului utilizabil comercial, in colaborare cu Universitatea Politehnica Bucuresti, intr-o perioada de 9 luni, in cadrul etapei de Dezvoltare experimentala.
 3. Crearea a 16 noi locuri de munca, din care 4 femei si 4 tineri sub 35 de ani. Echivalentul noilor locuri de munca fiind a 7 persoane cu norma intreaga.
 4. Diversificarea activitatii unitatii prin crearea unei linii de productie care va genera servicii inovative de valorificare a deseurilor rezultate din exploatare.
 5. Obtinerea unei tehnologii noi de conversie a energiei si estimare a resurselor energetice disponibile
 6. Generarea de venituri rezultate din exploatarea tehnologiei dezvoltate
 7. Depunerea unui cereri de brevet pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuala care vor rezulta in urma derularii proiectului.
 8. Diseminarea rezultatelor de cercetare –dezvoltare pe scara larga prin participare la conferinte si publicarea de articole la manifestari de specialitate.

 

Rezultate Preconizate

 1. 1 Raport stiintific privind stadiul actual in domeniu
 2. 1 Raport stiintific privind stabilirea specificatiilor tehnice a prototipului de laborator
 3. 1 Raport stiintific privind proiectarea prototipului de laborator
 4. 1 Raport stiintific privind realizarea prototipului de laborator
 5. 1 Raport stiintific privind testarea prototipului de laborator
 6. 1 Raport achizitie materiale, consumabile, obiecte de inventar si alte produse similare necesare desfasurarii activitatilor de cercetare industriala
 7. 1 Raport stiintific privind proiectarea prototipului utilizabil comercial
 8. 1 Raport stiintific privind realizarea prototipului utilizabil commercial
 9. 1 Raport stiintific privind testarea prototipului utilizabil commercial
 10. 1 Raport de achizitie servicii de consultanta in domeniul inovarii – format din 4 Rapoarte de consultanta in domeniul inovarii periodice
 11. 1 Raport achizitie servicii testare si certificare
 12. 1 Cerere de Brevet
 13. 1 Raport de investitii initiale pentru inovare in vederea introducerii in productie a rezultatelor obtinute din cercetare – dezvoltare in regiunea Nord- Est.
 14. 1 Raport flux de fabricatie
 15. 1 Raport utilizare echipamente de punere in productie
 16. Participare la conferinte
 17. Sesiuni conferinta diseminare rezultate

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro