Proiecte:

Fonduri Europene              Fonduri Nationale„REALIZAREA UNUI NOU SISTEM MODULAR INTELIGENT PENTRU OPTIMIZAREA SI EFICIENTIZAREA CONSUMURILOR ENERGETICE LA AGENTII ECONOMICI MICI SI MIJLOCII - ENOPT”

 

Program operational: POS CCE

Axa Prioritara: AP2: COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI INOVARE

Domeniul de interventie: D.2.3 “Accesul intreprinderilor la activitati de ceretare-dezvoltare si inovare”

Operatiunea: O. 2.3.3: “Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor”

Valoare AFN: 4 052 642 RON

 

Obiectivul proiectului: a fost producerea si comercializarea unui nou produs inovativ complex denumit ENOPT (in trei variante constructive), bazat pe cercetarile privind optimizarea consumurilor de energie electrica la consumatorii industriali mici si mijlocii si introducerea sa in micro retele locale inteligente. Elementele inovative ale produsului asigura optimizarea in timp real, pastrarea calitatii energiei electrice si folosirea optima a surselor regenerabile din reteaua proprie a consumatorilor.

Cele trei variante propuse pentru arhitectura sistemului au functii de mini-retele inteligente:

1.       Varianta A - Sistem cu functii de masurare si optimizare locala: constructie modulara ce cuprinde puncte de masurare (U,I, P, Q, S, energie activa reactiva, aparenta, frecventa, factor de putere) reprezentate de echipamente tip contor trifazat inteligente(varianta modulara) cu posibilitati proprii de comanda pentru zona administrata, infrastructura de transmisie bidirectionala (masurare/comenzi) la distanta si punctul central de colectare a tuturor informatiilor, gestionarea datelor, pastrarea pe server, realizarea prin software specializat a optimizarilor si previzionarilor de consum;

2.       Varianta B = (Varianta A) + solutii de pastrare a calitatii energiei electrice: cuprinde in plus fata de varianta anterioara, posibilitatea de analiza a  calitatii energiei electrice local/la distanta si posibilitatea introducerii in retea, in puncte specificate si prin comenzi locale/de la distanta, a unor echipamente specializate pentru imbunatatirea factorului de putere si pentru eliminarea armonicilor;

3.       Varianta C =  (Varianta B) + solutii de implementare energii regenerabile locale: cuprinde, in plus fata de solutia anterioara, module de generare locala a energiei (fotovoltaic, eolian) inclusiv invertoarele si echipamentele automate de conectare la o retea insularizata a consumatorului, dupa necesitati locale/generale stabilite in derulare orara.

 

 

Obiective specifice in domeniul tehnic:

1.       Dezvoltarea de activitati inovative in domeniul echipamentelor destinate optimizarii consumurilor energetice, a pastrarii calitatii energiei electrice si a folosirii surselor regenerabile, rezultatele stiintifice si tehnologice care obtinute contribuie la dezvoltarea portofoliului romanesc de cunoastere si la cresterea vizibilitatii cercetarii stiintifice romanesti pe plan national si international.

2.       Realizarea unei instalatii pilot in trei variante constructive si testarea acesteia, pentru validarea rezultatelor cercetarii-dezvoltarii.

3.       Realizarea liniei de fabricatie a produsului ENOPT

4.       Imbogatirea portofoliului de fabricatie oferit, cu un nou produs complex de stricta actualitate in domeniul reducerii consumurilor energetice si asigurarea materiala a procesului de fabricatie, cu mai multe variante constructive adaptabile functie de nivelul de complexitate cerut de beneficiar, pana  la sfarsitul perioadei de implementare     

5.       Sporirea capacitatii de cercetare-dezvoltare si inovare, atat in privinta calificarii resursei umane, cat si prin achizitionarea de active corporale si necorporale specifice acestor activitati.

 

In cadrul proiectului a fost elaborata documentatia tehnica necesara realizarii, pentru cele trei variante constructive, a subansamblurilor si ansamblurilor urmatoare:

1.       tablou local de monitorizare si comenzi tip TLMC-1;

2.       tablouri locale de compensare factor de putere si eliminare armonici;

3.       instalatia de producere energie electrica pe baza energiilor regenerabile (solar, eolian).

 

Rezultatele finale au inclus:

1.       Realizarea procesului tehnologic si a fluxului de montare a instalatiei ENOPT folosind cunostintele tehnice obtinute de-a lungul proiectului;

2.       S-a realizat documentatia tehnica pentru cosntructia efectiva a subansamblurilor si ansamblului general al instalatiei ENOPT pentru cele trei variante constructive;

3.       S-a realizat revizuirea documentatiei tehnice prin cuprinderea unor observatii rezultate din realizarea si testarea produsului, pentru a asigura conformitatea cu normele si standardele din domeniu;

4.       S-au achizitionat echipamentele cerute prin proiect (calculator industrial, analizoare de tensiune de Clasa A, contactoare, echipamente IT si licente pentru dezvoltarea softului aferent). Au fost testate si montate in cadrul punctelor de lucru: mecanic, electronic, electric, informatic, metrologic, control din cadrul liniei de fabricatie.

5.       S-au realizat, testat, verificat si montat toate cele 3 variante constructive. S-a realizat si testat baza de date pe baza careia au functionat programele de monitorizare, verificare si control.

6.       S-a elaborat procesul tehnologic si s-au realizat fisele tehnologice pentru operatiile necesare in linia de fabricatie.

7.       S-au elaborate si realizat: aplicatii pentru monitorizarea celulelor in Microsoft Visual, respectiv LabView, in functie de aplicabilitatea locala necesara si documentatia tehnica aferenta acestora.


SISTEM INTELIGENT DE MONITORIZARE AL PROFILULUI DRUMURILOR PENTRU VEHICULE - SIMPRODRUM

 

Program: PNCDI III - Programul 2

Subprogram: Subprogramul 2.1 – Cecuri de Inovare (CI-2017)

Cod Inregistrare: PN-III-P2-2.1-CI-2017-0197

 

Tematica proiectului SIMPRODRUM este determinata de analiza uneia dintre problemele

importante care ii preocupa la nivel mondial pe inginerii din domeniul industriei constructoare de

vehicule si pe angajatii departamentelor specializate de administrare a infrastructurii rutiere si

anume, necesitatea monitorizarii profilului sau a starii drumurilor.

O stare precara a unei sectiuni de drum determina, de cele mai multe ori, pierderi, fie ca acestea sunt reflectate prin accidente grave care conduc chiar la pierderea de vieti omenesti, fie ca acestea sunt reflectate doar prin deteriorarea vehiculelor si/sau a infrastructurii rutiere. Astfel, devine tot mai importanta necesitatea realizarii in cadrul vehiculelor a unor sisteme inteligente si robuste care sa poata oferi informatii in timp real, atat participantilor la trafic cat si personalului specializat din administratiile publice, cu privire la profilul sau starea drumurilor pe care un vehicul ruleaza.

Luand in considerare aceste aspecte, beneficiarul proiectului SIMPRODRUM (societatea AUDIT IT&C SRL) este interesat de cercetarea si realizarea in conditii de laborator a unui sistem intelligent de monitorizare al profilului drumurilor destinat vehiculelor, care poate imbunatati sau chiar substitui, datorita performantelor superioare pe care le ofera, amortizoarele clasice utilizate in prezent de vehicule. Pentru functionarea unui astfel de sistem, furnizorul de servicii (Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti), propune studiul in conditii de laborator a unei arhitecturi bazata pe realizarea a doua module interconectate intre ele.

Proiectul SIMPRODUM este implementat intr-o perioada de 6 luni. Obiectivele specific ale proiectului sunt:

1. Analiza si realizarea in conditii de laborator a modulului de captare a energiei de vibratie care se dezvolta in timpul deplasarii unui vehicul pe un anumit sector de drum (MCEV);

2. Studiul si dezvoltarea in conditii de laborator a unui modul inteligent de monitorizare al profilului drumului (care include si pachete software aferente dedicate acestuia) (MIMPD);

3. Realizarea unui model de laborator pentru un sistem inteligent de monitorizare al profilului drumurilor pentru vehicule alcatuit din cele doua module (MCEV si MIMPD);

4. Realizarea de teste de laborator privind functionalitatea si performantele sistemului integrat;

5. Diseminarea rezultatelor obtinute in cadrul unui workshop.

 

In ceea ce priveste aspectul inovativ al proiectului, pana in prezent cele mai avansate sisteme de amortizare utilizate pentru vehicule se bazeaza pe sisteme hidraulice adaptive. Un sistem de amortizare care are la baza un amortizor electric nu a fost inca implementat. Proiectul SIMPRODRUM analizeaza o solutie inovatoare care poate imbunatati sistemul de suspensie utilizat de catre vehiculele moderne si care se poate dovedi superioara atat din punctul de vedere al costurilor de productie (in cazul productiei de serie) cat si al confortului oferit de trenul de rulare al vehiculului in timpul deplasarii acestuia dar, mai ales datorita faptului ca permite transmiterea la distanta a informatiilor privitoare la profilul sau starea drumului.

Modalitatea de valorificare a rezultatelor la sfarsitul proiectului este reprezentata de

posibilitatea beneficiarului de a industrializa sistemul inovativ rezultat, ca pe un produs dedicat

industriei constructoare de vehicule. Aceasta este una dintre cele mai puternice industrii la nivel

mondial, potentialul de comercializare al acestui produs fiind astfel unul ridicat.

 

Ideea acestui proiect a provenit de la analiza posibilitatilor de imbunatatire a performantelor

metodelor actuale de monitorizare a starii drumurilor utilizate in cadrul vehiculelor. In prezent,

astfel de metode se bazeaza in special pe montarea unor echipamente suplimentare pe diferite parti

ale unui vehicul (parbriz, caroserie etc.)


ECHIPAMENT INTELIGENT DE MONITORIZARE SI OPTIMIZARE A CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA LA CONSUMATORI REZIDENTIALI DOTAT CU SEMNATURA ENERGETICA – OPTSEMN

 

Program: PNCDI III - Programul 2

Subprogram: Subprogramul 2.1 – Proiect de transfer la operatorul economic (PTE-2016)

Cod Inregistrare: PN-III-P2-2.1-PTE-2016-0107

Valoare AFN:  2 199 822 RON

 

Proiectul se adreseaza realizarii si validarii prototipului unui nou produs destinat monitorizarii si optimizarii consumurilor de energie electrica in casele inteligente, asigurand reducerea consumurilor si cunoasterea in timp real a contributiei fiecarui consumator individual la consumul general prin semnatura energetica proprie. Echipamentul inteligent se integreaza direct in retelele specifice unui oras inteligent, asigurand si dialogul automat cu distribuitorul de energie. Realizarea echipamentului inteligent pentru optimizarea consumurilor de energie electrica la consumatorii rezidentiali, cu alimentari din circuite trifazate sau monofazate, se bazeaza pe folosirea, in premiera, a unei noi tehnologii, semnatura energetica, care asigura monitorizarea generala si luarea deciziilor in functie de consumul individual al aparatelor existente.

Clientii beneficiari in urma acestui proiect sunt consumatori rezidentiali de energie electrica. Fiecare consumator urmareste optimizarea costurilor, chiar daca la acest moment nu abordeaza integrat acest aspect, dar aparitia cladirilor inteligente/orasul inteligent conduce catre dezvoltarea unor noi solutii de monitorizare si optimizare.

 Cateva dintre obiectivele specifice ale proiectului, in concordanta cu cele ale programului, sunt:

1.              Dezvoltarea unui prototip de produs nou pentru un domeniu aflat intr-o puternica schimbare tehnica, cel al minimizarii consumurilor energetica din zona consumatorilor rezidentiali cuprinsi, tot mai mult, in structuri de tip oras inteligent;

2.              Dezvoltarea parteneriatului intre intreprindere si universitate pentru introducerea in ciclul productiv a rezultatelor relevante ale cercetarii;

 

Caracterul inovator se poate observa si din obiective tehnice propuse pentru prototipul din acest proiect:

1.              Dezvoltarea si implementarea algoritmilor pentru semnatura energetica in regim permanent si pe baza continutului de armonici din curba curentului absorbit de fiecare consumator individual, alimentat fie in monofazat, fie in trifazat;

2.              Dezvoltarea a doua echipamente distincte cu aplicatie la consumatorii rezidentiali (pentru cei alimentati din retele monofazate si cei alimentati din retele trifazate) pe baza aceluiasi principiu de monitorizare si optimizare bazata pe functia de semnatura energetica;

3.              Dezvoltarea unor circuite de intrare specifice pentru fiecare tip de echipament si a unor solutii proprii de achizitie date bazata pe contor inteligent;

4.              Se asigura fluxul bidirectional de energie si informatii, fapt ce permite o rafinare a controlului asupra eficientei energetice, prin implementarea solutiilor locale de comanda si control.

 

Prin adaptarea la politica caselor/oraselor inteligente, in care toate echipamentele au un nivel de inteligenta imbarcata si noul echipament dotat cu monitorizare si optimizare pe baza semnaturii energetice trebuie sa isi ocupe locul in cladirile rezidentiale prin oportunitatile oferite de planificare a consumurilor si a costurilor aferente, in functie de situatia climatica locala si de necesitatile obiective sau subiective ale clientului.

Provocarea tehnologica cea mai importanta apare din concurenta cu structurile actuale de contoare inteligente. Insa dupa cum se observa pana in prezent, contoarele inteligente au adus beneficii minime prin instalare si au crescut artificial costurile echipamentelor de masurare si monitorizare in cladire. Noul produs aduce o noutate tehnologica, semnatura energetica, care asigura cunoasterea in timp real a functionarii fiecarui consumator individual si a aportului sau la pretul energiei electrice, devenind singurul produs pe piata cu functii de acest tip.

Nu exista provocari tehnice, solutiile fiind deja testate in laborator si si-au dovedit viabilitatea si calitatea iar intreprinderea are tehnologia de realizare a unui astfel de produs inteligent complex.

 

Principalele activitati sunt:

 

Activitate

Descriere activitate

Activitatea 1.1 : Analiza solutiilor de monitorizare, optimizare si semnatura energetica pentru echipamentul dedicat consumatorilor rezidential

·      Analiza solutiilor de monitorizare, optimizare si semnatura energetica pentru echipamentul dedicat consumatorilor rezidential

Activitatea 1.2 : Elaborare conceptuala a structurii echipamentului cu functii dedicate consumatorilor rezidentiali din oras inteligent

 

·     Elaborare conceptuala a structurii hardware si software a echipamentului cu functii dedicate consumatorilor rezidentiali din oras inteligent

·      Elaborare conceptuala a structurii software de management a echipamentului cu functii dedicate consumatorilor rezidentiali din oras inteligent

Activitatea 2.1 : Realizare si testare blocuri achizitie date, prelucrari marimi energetice, optimizari si comunicatii

·      Realizare si testare achizitie date, optimizari si comunicatii

·      Realizare si testare blocuri achizitie date, prelucrari marimi energetice

Activitatea 2.2 : Realizare si testare hardware si software a blocului de semnatura energetica

·      Realizare si testare hardware a blocului de semnatura energetica

·      Realizare si testare hardware si software a blocului de semnatura energetica

·      Realizare si testare software management a blocului de semnatura energetica

Activitatea 2.3 : Realizare si testare ansamblu la scara redusa in conditii de laborator

·      Realizarea hardware a ansamblului si testari

·      Testarea ansamblului in conditii de laborator

·      Realizarea software management pentru ansamblu si testari

Activitatea 3.1 : Realizare hardware si software a ansamblului la scara reala

·      Realizarea ansamblului la scara reala

·      Realizarea functiei de semnatura energetica pe ansamblu la scara reala

·      Realizarea comunicatiilor pentru platforma de management a ansamblului la scara reala

Activitatea 3.2 : Experimentare si validare prototip in conditii similare celor reale

·      Experimentare si estimare performante prototip

·      Experimentare si validare software

·      Experimentare si validarea comunicatiilor pentru plstforma de management

Activitatea 3.3 : Diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea nationala sau internationala a rezultatelor

·      Diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea nationala sau internationala a rezultatelor

Activitatea 3.4 : Protejarea drepturilor de proprietate industriala

·      Acord intre parteneri pentru proprietate intelectuala

·      Cerere brevet

 

 

Obiectivele de marketing ale companiei vizeaza:

1.       Cresterea cifrei de afaceri si a profitului operational in urmatorii 3 ani;

2.       Cresterea competentelor in domeniul de cercetare privind echipamentele moderne inteligente pentru retelele IT&C;

3.       Consolidarea pozitiei pe piata in zona produselor pentru consumatori rezidentiali;

4.       Consolidarea pozitiei in relatia cu principalii furnizori;

5.       Dezvoltarea continua a portofoliului de solutii prin atragerea de noi solutii tehnologice;

6.       Integrarea prototipului obtinut in cadrul celorlalte solutii ca si avantaj competitiv; Investitii in Marketing.

Pornind de la aceste obiective, S.C. AUDIT IT&C S.R.L isi propune sa sprijine procesul de dezvoltare economica din Romania prin transferul pe scara larga de tehnologii inovative si solutii de succes. De asemenea, pentru a asigura succesul solutiilor oferite, se va avea in vedere informarea clientilor privind optimizarilor acoperite de produs si se va oferi sprijin clientilor directi si indirecti pentru implementarea noilor tehnologii. Responsabilitatea firmei este sa furnizeze clientilor solutii complete inteligente si sa ii sprijine in folosirea solutiilor eficiente, adaptate mediului specific in care locuiesc.

Rapoarte de Cercetare:


Raport OPTSEMN faza 1

    Raport stiintific si tehnic – Etapa I

Raport OPTSEMN faza 2

    Raport stiintific si tehnic – Etapa II

Raport OPTSEMN faza 3

    Raport stiintific si tehnic – Etapa 3

Raport OPTSEMN final

    Raport stiintific si tehnic Final

Audit IT&C